UngdomsOas har en vision och en längtan!

UngdomsOas vill

  • collage hudikse varje generation av ungdomar i Sverige växa upp som Guds utsända, med Jesus Kristus som Herre, Gud som Pappa och Anden som Hjälpare och med barnaskapet som grund för att leva ett evangeliserande och utgivande liv, där Guds rikes mentalitet och gärningar är det naturliga, och med en vetskap om att den Helige Ande verkar i och genom dem.

  • framhäva att Bibeln är Guds ord till oss människor, att Gud talar till oss genom Bibeln och är uppbyggande för vår tro. UngdomsOas vill att Bibeln ska vara central i varje kristen ungdoms liv, där den läses, används och efterlevs i syfte att utveckla lärjungaskapet och relationen med Gud.

  • se ungdomar i Sverige brinna för Guds Rike, fyllda av en längtan, passion och nöd för andra, så att man samlas i gemenskaper som blir bärande och bärare av Guds Rikes frukt och karaktär.

  • vara ett medel för Gud att inspirera, utrusta och träna ungdomar med Andens gåvor och förmågor så att de ärar Gud och denna värld. UngdomsOas längtar efter att få se Sveriges ungdomar lära känna Gud som Fader, Son och Helig Ande och få en ökad kärlek till sina medmänniskor.