Sverigetouren

reach

UngdomsOas+Sverigetouren=Sant

I sommar har du möjlighet att hänga på Sverigetouren till WayoutWest i Göteborg för att sprida "himmel & pannkakor". Välj "Sverigetourengruppen" som grupp i din lägeranmälan för att anmäla dig till detta! Då kommer du under hela lägerveckan på UngdomsOas få evangelisationsträning som sedan kan komma i funktion under tourveckan.

Spåret är upplagt så att man är med i en särskild smågrupp samt att man har undervisning/workshops under seminarietiden på eftermiddagarna. Detta innebär att deltagare i detta spår inte kommer kunna vara med på andra seminarier!

Sverigetouren arrangeras av Reach i samarbete med UngdomsOas.

Praktisk information

Datum för Sverigetouren: 6:e - 12:e augusti
Åldersgräns: 16-26 år
Kostnad (utöver UngdomsOas): 700kr för Sverigetouren (inkl mat, boende & resor lokalt).
OBS! Begränsat antal platser

Mer info: sverigetouren.se/wayoutwest