Reseledarna

Israel43 johannes.jpegJohannes Imberg

Johannes är Teologie Master, Filosofie Magister och överlevnadsinstruktör. Han älskar att resa i Israel och har under sina universitetsstudier särskilt fokuserat på kopplingen mellan Gamla och Nya testamentet, samt rabbinsk bibeltolkning. Johannes har en passion för att predika och är församlingsherde i Fässbergs församling, Svenska kyrkan.


johannes borjessonJohannes Börjesson

Johannes och har doktorerat i Kyrkohistoria på Universitetet i Cambridge. Under sin studietid har han tagit många uppehåll då han rest och volontärarbetat utomlands. Bland annat bodde han och studerade i Jerusalem ett halvår och reste under denna tid runt i det heliga landet. Han har ett särskilt intresse för den tidiga kyrkans historia och relationen mellan kyrkorna idag. Johannes är även präst i Svenska kyrkan.

Om UngdomsOas

UngdomsOas är en del av Oasrörelsen, som är en karismatisk förnyelserörelse inom Svenska kyrkan, med en stor ekumenisk öppenhet för andra samfund. Oasrörelsen betonar enhet, evangelisation och ekumenik, och bär på en längtan och öppenhet efter mer av den helige Ande i våra liv.